www.Continentseven.com 1-1--2010

www.bonairebliss.com 15-1-2010

PZC 15-1-2010

Wereldregio 15-1-2010

http://www.tabou-boards.com 1-2-12010

poll Beach Telegraph 27-2-2010

Motion nr 2 - 2010

www.Continentseven.com 31-3-2010

www.continentseven.com 2-4-2010

VDWS news april 2010 (pdf)

wereldregio 20-4-2010

Continentseven.com 23-4-2010

Wereldregio 23-4-2010

wereldregio 1, wereldregio 2 7-5-2010

Continent7 , windsurfnews.de , windsport.com , boardseekersmag.com 9-5-2010

http://ifca.internationalwindsurfing.com mei 2010

continentseven7 2-6-2010

PWA site 2-6-2010

windsurfjournal.com 2-6-2010

Wereldregio 3-6-2010

Continent7 3-6-2010

Sooruz.com 3-6-2010

windsurfjournal.com 3-6-2010

Motion.soulonline.nl 8-6-2010   Windsurf.co.uk 8-6-2010

www.wereldregio.nl 6-7-2010

www.Omroep Zeeland 6-7-2010

teletekst omroep Zeeland 6-7-2010

radio omroep Zeeland 7-7-2010

continentseven.com 26-7-2010

boardseekersmag.com 26-7-2010

winsurfnews.de 26-7-2010

windsurfjournal.com 27-7-2010

Funboard mag juni 2010  (pdf)

wereldregio 4-8-10

wereldregio 5-8-2010

beachtelegraph 05-08-2010  continent7 05--8-2010   windsurfnews.de 05-8-2010

omroepzeeland 10-8--2010  teletekst omroepzeeland 10-8-2010

Sooruz.com --8-2010

poster EFPKT Alacati

Motion nr 5

EFPT 16-9-2010

PZC 4-10-2010

continentseven.com 29-10-2010

boards.mpora 29-10-2010

boardseekersmag.com --10-2010

www.continentseven.com 19-11-2010

boardseekersmagazine.com 20-11-2010